Přednáška Jiřího Payna v Plzni

Přednáška Jiřího Payna v Plzni

Ve středu 26. února se v Plzni uskutečnila přednáška RNDr. Jiřího Payna na téma „Proč se nepovedl projekt EU?“

Již sama osoba přednášejícího byla zárukou, že nepůjde o pouhou povrchní kritiku, nýbrž o ucelený pohled, založený na znalosti věci.  Účastníci tak měli příležitost dozvědět se více, než jim předkládají běžná mainstreamová média.

Asi nejvíce zajímavou částí přednášky bylo právě seznámení s historickými kořeny evropské integrace.  Přítomní se zaujetím naslouchali příkladům toho, jak jsou dnešní propagandistická prohlášení představitelů EU podobná prohlášením, která činili němečtí politici ve čtyřicátých letech 20. století. Byla téměř k nerozeznání, a to jak formou, tak především svým obsahem.

Tzv. „demokratický deficit“ současné Evropské unie proto poté již nikoho nepřekvapil. Stejně jako to, že o odstranění tohoto deficitu nikdo z unijních představitelů již desetiletí vůbec neusiluje, byť by se tak dalo učinit snadno a rychle. Proč by se také snažili, když jim vše dosud beztrestně prochází. Nelze se tak také divit ani tomu, že v mnoha státech Evropy nabývají na síle nacionalistická hnutí.

Ukázky korupce, kterou se Brusel již ani nenamáhá skrývat, naprosté ekonomické neefektivity EU a příklady odpovědnosti, či spíše by se mělo říci neodpovědnosti, jednotlivých unijních orgánů svým občanům již celý obrázek pouze dokreslilo. Věděli jste kupříkladu, že evropský komisař skládá slib hájit zájmy Evropské unie a nikoliv zájmy jejích občanů? Lze se pak divit, že jsou schvalována nařízení, se kterými většina občanů EU ani nesouhlasí?

Přínosné bylo i vysvětlení toho, jak se EU snaží používat současně jak přístup federační, tak konfederační, ač se jedná z principu o naprosto protikladný způsob předávání pravomocí.  Dějiny samotné přesvědčivě dokládají, že nelze mít obojí zároveň a takový hybrid je tedy předurčen být politicky nestabilní.

Rozbor tzv. čtyř svobod – volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu – ukázal, že obdobného lze dosáhnout i bez členství v EU a že tyto principy tak, jak jsou uplatňovány, se ve své podstatě týkají jen minimálního počtu obyvatel a více problémů působí, než řeší.

Závěr přednášky byl věnován diskuzi, ve které došlo na vztah EU k současným událostem na Ukrajině, úsměvný záměr EU mít vlastní armádu, tak i například na potenciální scénář rozpadu EU.

Děkujeme tímto Jiřímu Paynovi, že si na nás našel ve svém nabitém programu čas, a budeme se těšit na příští setkání s ním.

J.P.

FACEBOOK