Otevřený dopis hejtmanovi

Otevřený dopis hejtmanovi

Vážený pane hejtmane,

jako voleného zástupce obyvatel Plzeňského kraje Vás žádáme o důkladné prošetření činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy, a to v souvislosti s případem odebrání dětí Martě Jungové a Vlastimilu Kličkovi. Jak jistě víte, případ skončil pro rodinu velmi tragicky ztrátou (úmrtím) otce dětí. [1]

Považujeme za zcela nepřijatelné, aby nekompetentní postup státních úředníků byl příčinou lidských neštěstí. Pokud se potvrdí informace o tom, že úředníci jednali na základě informací třetí osoby, bez dalšího prošetření, okamžitým odebráním dětí z rodiny, žádáme Vás, aby byly odpovědné osoby adekvátně potrestány.

Doufáme, že, stejně jako my, chcete žít ve svobodné společnosti, kde jsou respektovány svobody a práva Vaše či Vašich dětí a od respektu k těmto svobodám se odvíjí i chování státních úřadů v podobném případu, jaký se stal v našem kraji. Rodina a její vztahy nemohou být narušovány necitlivým zásahem státu prostřednictvím veřejných institucí při každém sebemenším podezření. Děti nejsou majetkem státu a zásah je možný pouze ve výjimečných případech, a i pak musí být citlivý přístup na prvním místě.

Obáváme se, že ve výše popsaném případu se tak nestalo, a žádáme Vás o důkladné prošetření celé události.

S pozdravem

 

Lukáš Týnovský

krajský předseda

 

Václav Dušek, Kristián Dominik Hladký, Jan Jakub Ptáček, Michal Miškolci

krajští místopředsedové

 

[1] http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/vzali-mu-milovane-deti-tak-se-obesil-20150126.html

Aktualizace 28.1.2015 15:00
Krajský hejtman odpověděl obratem, že případu bude věnovat maximální pozornost a nechá jej prošetřit.
O výsledku budeme informovat.

FACEBOOK