Změna ve vedení Svobodných v Plzeňském kraji

Změna ve vedení Svobodných v Plzeňském kraji

Místopředsedkyně Strany svobodných občanů v Plzeňském kraji, Kateřina Rýglová, byla minulý týden zvolena do Republikového výboru. V klíčových volbách uspěla a spolu s ní dalších 11 z 25 kandidátů.

Plzeňský kraj v Republikovém výboru reprezentuje i Václav Dušek, který byl zvolen loni v listopadu. Členy výboru jsou dle Stanov i všichni předsedové krajských sdružení, na jednání výboru tak bývá pravidelně přítomná i plzeňská předsedkyně Lenka Brčková.

Padesátičlenný Republikový výbor je po Republikovém sněmu druhým nejdůležitějším orgánem strany. Zasedá zpravidla každý měsíc a jeho zasedání řídí předseda strany Petr Mach.

„Do Republikového výboru jsem kandidovala, protože chci udávat směr naší strany a prosazovat tradiční hodnoty v kombinaci s liberální ekonomikou“ vysvětluje Kateřina Rýglová.

Stanovy strany neumožňují souběžné vykonávání funkce krajského místopředsedy a člena Republikového výboru. Svobodné v Plzeňském kraji tak nyní čeká volba nového místopředsedy.

„Kateřina byla velkým přínosem pro naše krajské sdružení a pevně věřím, že i když rozšířila svoji působnost mimo náš kraj, bude i nadále v rámci kraje aktivně působit,“ dodává Lenka Brčková.

Zastupitelé v Manětíně podporují rozdělení rozpočtového přebytku obcím

Zastupitelé v Manětíně podporují rozdělení rozpočtového přebytku obcím

V pondělí 16. ledna poprvé zasedal Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje. Na zasedání bylo prezentováno, že Plzeňský kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem cca 260 milionů korun. Navíc kraj není zadlužený, zastupitelé si tedy nemusejí lámat hlavu ani se splátkami dluhu. Svobodní, kteří kandidovali v loňských krajských volbách spolu se Starosty, Občany Patrioty a Soukromníky, navrhují tento přebytek rozdělit přímo do jednotlivých obcí, a to na základě počtu obyvatel.

Návrh má několik výhod. Především tu, že maximum peněz se dostane přímo k občanům. Ani koruna nepůjde na administrativu spojenou s vyplňováním různých žádostí nebo jejich posuzováním. O využití peněz rozhodnou přímo zastupitelé a starostové, kteří znají problémy a potřeby své obce nejlépe. A není tajemstvím, že starostové především na menších obcích se těší velké důvěře občanů. Stačí se například podívat, kolik procent voličů přilákají k urnám komunální volby. Měřítko počtu obyvatel je rovněž objektivní a nikdo jej nemůže zpochybňovat.

Tento návrh jsem přednesl na jednání Zastupitelstva Města Manětín, které se konalo 25. ledna v obci Česká Doubravice. (Manětínské zastupitelstvo totiž rovněž zasedá nejen přímo v Manětíně, ale pravidelně se schází i v jednotlivých městských částech.) Zastupitelé s návrhem souhlasili. Starosta města Josef Gilbert Matuška doufá, že tento návrh skutečně projde a peníze do obcí dorazí. Pro Manětín by to znamenalo asi půl milionu korun, což je pro obec této velikosti zajímavá částka.

Ing. et Ing. Jiří Pešík
zastupitel Manětína
člen Svobodných

foto: fotogalerie webu Města Manětín

FACEBOOK