Změna ve vedení Svobodných v Plzeňském kraji

Změna ve vedení Svobodných v Plzeňském kraji

Místopředsedkyně Strany svobodných občanů v Plzeňském kraji, Kateřina Rýglová, byla minulý týden zvolena do Republikového výboru. V klíčových volbách uspěla a spolu s ní dalších 11 z 25 kandidátů.

Plzeňský kraj v Republikovém výboru reprezentuje i Václav Dušek, který byl zvolen loni v listopadu. Členy výboru jsou dle Stanov i všichni předsedové krajských sdružení, na jednání výboru tak bývá pravidelně přítomná i plzeňská předsedkyně Lenka Brčková.

Padesátičlenný Republikový výbor je po Republikovém sněmu druhým nejdůležitějším orgánem strany. Zasedá zpravidla každý měsíc a jeho zasedání řídí předseda strany Petr Mach.

„Do Republikového výboru jsem kandidovala, protože chci udávat směr naší strany a prosazovat tradiční hodnoty v kombinaci s liberální ekonomikou“ vysvětluje Kateřina Rýglová.

Stanovy strany neumožňují souběžné vykonávání funkce krajského místopředsedy a člena Republikového výboru. Svobodné v Plzeňském kraji tak nyní čeká volba nového místopředsedy.

„Kateřina byla velkým přínosem pro naše krajské sdružení a pevně věřím, že i když rozšířila svoji působnost mimo náš kraj, bude i nadále v rámci kraje aktivně působit,“ dodává Lenka Brčková.

V Plzeňském kraji povede Svobodné do voleb Brčková

V Plzeňském kraji povede Svobodné do voleb Brčková

V sobotu bylo ukončeno elektronické hlasování stranických primárek a lídrem v Plzeňském kraji pro letošní parlamentní volby byla zvolena krajská předsedkyně Svobodných Ing. Lenka Brčková, členka finančního výboru a sociální komise v Plzeňském kraji. V primárkách, kde hlasují členové a příznivci z celé České republiky, dostala přes 81% hlasů.

Tato třiačtyřicetiletá ekonomka představuje ve Svobodných proud klasického liberalismu. Uznává tradiční hodnoty, např. rodinu, toleruje menšiny, avšak při zachování rovných práv a povinností. Nesouhlasí se současným stavem a směřováním EU. „Odmítám nespravedlivé nebo neefektivní národní či evropské dotace a budu prosazovat co nejmenší zasahování státu do podnikání a do života lidí.“ říká čerstvě zvolená jednička plzeňské kandidátky.

Po zvolení do Poslanecké sněmovny se bude věnovat sociálním otázkám s důrazem na spravedlnost a narovnání současného pokřiveného systému.

Zemědělče, chceš dotaci? Staň se neplatičem!

Zemědělče, chceš dotaci? Staň se neplatičem!

I když nejsou státní dotace dobrým nástrojem pro podporu soukromého sektoru, bohužel existují. Normální člověk se selským rozumem by předpokládal, že když už stát tyto „dárečky“ rozdává, rozdává je především těm, kdo mají dobrou platební morálku a nejsou neplatiči. Prokazování tzv. „bezdlužnosti“ vůči státním institucím bývá většinou jako povinná příloha téměř každé žádosti o dotaci. Ovšem resort zemědělství, to je jiná! Tam se nejprve musíte stát neplatičem, aby vám podpora byla poskytnuta. Že to nemá logiku? No, nemá…

Ale jak jinak si vysvětlit skutečnost, že když zemědělec žádá o finanční podporu na pojištění např. hospodářských zvířat u PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond), NESMÍ mít pojistné uhrazeno PŘED podáním své žádosti (viz. bod A.2.2. Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF, a.s.)? Tímto postupem vzniká paradoxní situace, že zodpovědný zemědělec si uzavře pojistnou smlouvu na příslušný kalendářní rok, ale nesmí ji zaplatit do doby, než podá žádost o podporu.

Pojišťovny proto v těchto dnech rozesílají zemědělcům tisíce upomínek pro nezaplacené pojistné a od zemědělců se jim dostává odpovědi, že nemohou zaplatit, protože ještě nepodali žádost na dotaci. Začali jste se právě smát? Inu, zemědělec by se asi také smál, kdyby nemusel každou upomínku, kterou dostal, vzít do ruky, najít pojistnou smlouvu, zjistit, proč není zaplacená a následně napsat pojišťovně důvod nezaplacení. Pro zemědělce časová ztráta asi 30 minut. Půl hodiny naprosto zbytečné práce kvůli nesmyslu, o kterém se už od loňského roku ví a nikdo zodpovědný s ním nic neudělal.

Půl hodiny sem, půl hodiny tam… Kolik takových půlhodin pro nelogické a nesmyslné předpisy, které státní moc plodí, v ČR existuje? A ví vůbec někdo, kolik ty půlhodiny stojí peněz? A to nemluvím o tom, že se mi vůbec nelíbí, že je dotyčný zemědělec, ač dosud poctivý člověk, veden u pojišťovny jako neplatič, který je v prodlení s platbou.

Lenka Brčková
krajská předsedkyně Svobodných  v Plzeňském kraji

Zastupitelé v Manětíně podporují rozdělení rozpočtového přebytku obcím

Zastupitelé v Manětíně podporují rozdělení rozpočtového přebytku obcím

V pondělí 16. ledna poprvé zasedal Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje. Na zasedání bylo prezentováno, že Plzeňský kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem cca 260 milionů korun. Navíc kraj není zadlužený, zastupitelé si tedy nemusejí lámat hlavu ani se splátkami dluhu. Svobodní, kteří kandidovali v loňských krajských volbách spolu se Starosty, Občany Patrioty a Soukromníky, navrhují tento přebytek rozdělit přímo do jednotlivých obcí, a to na základě počtu obyvatel.

Návrh má několik výhod. Především tu, že maximum peněz se dostane přímo k občanům. Ani koruna nepůjde na administrativu spojenou s vyplňováním různých žádostí nebo jejich posuzováním. O využití peněz rozhodnou přímo zastupitelé a starostové, kteří znají problémy a potřeby své obce nejlépe. A není tajemstvím, že starostové především na menších obcích se těší velké důvěře občanů. Stačí se například podívat, kolik procent voličů přilákají k urnám komunální volby. Měřítko počtu obyvatel je rovněž objektivní a nikdo jej nemůže zpochybňovat.

Tento návrh jsem přednesl na jednání Zastupitelstva Města Manětín, které se konalo 25. ledna v obci Česká Doubravice. (Manětínské zastupitelstvo totiž rovněž zasedá nejen přímo v Manětíně, ale pravidelně se schází i v jednotlivých městských částech.) Zastupitelé s návrhem souhlasili. Starosta města Josef Gilbert Matuška doufá, že tento návrh skutečně projde a peníze do obcí dorazí. Pro Manětín by to znamenalo asi půl milionu korun, což je pro obec této velikosti zajímavá částka.

Ing. et Ing. Jiří Pešík
zastupitel Manětína
člen Svobodných

foto: fotogalerie webu Města Manětín

Přebytek kraje patří obcím a lidem v nich!

Přebytek kraje patří obcím a lidem v nich!

 

Na ponIng. Lenka Brčkovádělím zasedání finančního výboru Plzeňského kraje, který se po loňských krajských volbách sešel poprvé v novém složení, jsme se dozvěděli předběžný výsledek hospodaření kraje za rok 2016. Účetní závěrka není ještě samozřejmě zcela dokončena, ale již nyní lze odhadnout, že kraj hospodařil s přebytkem v rozsahu 250 – 270 milionů Kč. Plzeňský kraj nemá dluhy a do rekonstrukcí a oprav silnic letos plánuje dát zhruba dvakrát tolik peněz než loni.

Předpokládám, že ostřílení političtí dinosauři a bafuňáři ihned začnou vyjednávat, jak tohoto „medvěda“ rozporcují. Stanovisko Svobodných je v případě přebytků zcela jasné. Tyto peníze patří samozřejmě přímo obcím, protože lidé v obcích nejlépe ví, jak s nimi naložit.

A jak to udělat, aby obce dostaly peníze co možná nejrychleji? Není třeba dlouze koumat a vymýšlet různé granty a projekty. Stačí použít zdravý selský rozum a velmi jednoduchou matematiku. Výše přebytku se vydělí počtem obyvatel a každá obec dostane svůj podíl. Při současném odhadu to vychází zhruba 450 Kč na jednoho občana. Vím, není to nijak závratná částka, ale věřím, že každému starostovi malé obce přijde vhod a ještě bude rád, že nemusí papírovat.  A o tom, na co je využije, se poradí se svými sousedy. Pro představu by například Klatovy takto získaly asi 10 milionů, Rokycany přes 6 milionů, Domažlice bezmála 5 milionů a třeba menší Manětín něco málo přes půl milionu.

Svobodní kandidovali společně se STAN, OPAT a Soukromníky právě z tohoto důvodu. Naším hlavním volebním heslem bylo „VÍCE PENĚZ PŘÍMO PRO OBCE“.  Toto heslo se pokusíme naplnit právě teď, právě v tomto případě. A budeme velmi bedlivě sledovat, s jakými návrhy budou přicházet ostatní politické strany.

 

Lenka Brčková
krajská předsedkyně Svobodných  v Plzeňském kraji

Pánek nebo Mach? – To je, oč tu běží

Pánek nebo Mach? – To je, oč tu běží

Již tradičně se Svobodní z Plzeňského kraje sešli první čtvrtek v měsíci v restauraci The PUB v Plzni, aby nad půllitrem piva v přátelském prostředí zasvětili večer politice. Lednové setkání stálo za to! Navštívili nás oba kandidáti na předsedu strany – Petr Mach a Martin Pánek.

Kandidáti nám představili své vize fungování Svobodných. Petr Mach, dlouholetý předseda strany, chce pokračovat v současném pojetí Svobodných. Hodlá se zaměřit na pozitivní komunikaci s voliči a chce propagovat ekonomická témata, která lidi trápí. Je navíc připraven stát se lídrem strany ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Martin Pánek je jedním ze zakládajících členů Svobodných a několik let byl členem Republikového výboru. Poukazuje zejména na špatné vedení strany, které chce napravit. Hodlá se stát krizovým manažerem – úředníkem, který zajistí profesionální fungování a kvalitní servis lídrovi ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jeho představu vystihuje heslo #Pánek4předseda, #Mach4leader (pozn. autorky: Pánek předsedou, Mach lídrem).

Volba nás čeká nejpozději 22. ledna. Plzeňští členové už mají zřejmě jasno.  A pokud budete mít chuť a čas, přijďte s námi podebatovat každý první čtvrtek v měsíci od 20:00 do restaurace The PUB.

Těšíme se na vás!

Setkání 5. ledna

FACEBOOK